Tour 1 (210km)

ŽELINC - Idrija - Col - Postojna - Pivka - Štanjel - Predmeja - Lokve - Trebuša - ŽELINC
 
Zanimivosti:
  • Rudnik Idrija,
  • Predjamski grad,
  • Park of military history Pivka,  
  • Kras,
  • Štanjel,
  • Vinske regije,
  • Lokve